Provádíme hloubení základů, výkopy pro bazény, jímky, septiky, odkopání domů, provedení odvodu dešťových a splaškových vod. Dále kompletní servis zemních prací, komunikace, chodníky, odstavné plochy. Práce provádíme pásovým rýpadlem, kolovým rýpadlo nakladačem a smykovým nakladačem.